Wie zijn we

Basisschool ’t Mozaïek maakt vanaf 3 januari 2011 deel van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Kemp / Kitskensberg / Heide. De school is de grootste gebruiker van het gebouw. In het gebouw zijn ook nog twee VVE-peuterspeelzalen en een jongerencentrum gehuisvest. Verder heeft het gebouw een drietal leerpleinen. Dit zijn ruimtes bij de lokalen die gebruikt worden voor het werken in groepjes, aan de computers, in hoeken enz.

Ook is er per twee groepen een eigen ingang. Hiervoor is gekozen om de rust in de school te bewaren. De instroomgroep en de groepen 1 en 2, de schakelklas en de peuterspeelzalen beschikken over een eigen speelzaal. Een tweede speelzaal wordt onder andere tijdens de verlengde schooldag voor dans en drama gebruikt. Het samenwerken met de VVE peuterspeelzalen vinden wij in het kader van onder andere doorgaande leerlijnen, afname en registratie van toetsen en warme overdracht van peuters naar kleuters van groot belang: ‘Samen sterk, voor kwaliteit’.

De school
De 224 leerlingen (1 oktober 2018) van onze school zijn verdeeld over tien groepen. Er wordt gewerkt met het jaarklassensysteem en er is een heterogene groep. Op het einde van het schooljaar 2018-2019 zitten er ruim 240 leerlingen op basisschool ’t Mozaïek.

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt door de leerlingen gekozen uit leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in. De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren.

Er is wel steeds toestemming van de school nodig. De leerlingenraad mag ook de MR en/of OR van de school om hulp vragen.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?